HOME 회원가입  로그인
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
  HOME > 두레오피스 > 식음료
 
과자 기타식품 식음료 음료 즉석식품
차류 커피
 
  궁중한차 | 기타 | 기타차류 | 녹차 | 대추차 | 둥글레차 | 메밀차 | 보이차 | 생강차 | 쌍화차 | 아이스티 | 옥수수 수염차 | 유자차 | 율무차 | 인삼차 | 차류 | 커피 | 핫초코 | 홍차 |  

    
체크 이미지 상품코드/상품명 제조사/상품규격 수량 판매가

2619000152
보성녹차(1.5L/동원F&B)
[동원F&B]
1.5L, pet
2,200 원
1,694 원

2619000308
레몬홍차(14g*20T)
[다정]
14g, 20티백/pkg
PKG 3,100 원
2,057 원

2619000316
복숭아홍차(14g*20T)
[다정]
14g, 20포/pkg
PKG 3,100 원
2,057 원

2619000331
녹차원 비타 오미자차 20T
[녹차원(주)]
10g, 20티백/pkg
PKG 4,200 원
2,508 원

2619000323
녹차원 국내산 유기농 현미녹차 50T
[녹차원(주)]
1.2g, 50티백/pkg
PKG 4,300 원
2,871 원

2619000098
네스퀵 초코 20T
[네슬레]
17g, 20pcs/pkg, 스틱형
네스퀵
PAK 5,400 원
2,893 원

2619000312
다농원 메밀차 40T
[다농원]
1.5g, 40티백/pkg
PKG 5,200 원
2,937 원

2619000130
옥수수 수염차(40T/엔돌핀)
[엔돌핀F&B]
1.5g, 40티백/pkg, Orange Label
PAK 4,700 원
2,959 원

2619000050
립톤아이스티믹스(레몬/20개)
[유니레버코리아]
14g, 20개입, 레몬맛
PKG 5,000 원
3,245 원

2619000313
다농원 보이차 40T
[다농원]
0.6g, 40티백/pkg
PKG 5,100 원
3,322 원

2619000334
고려인삼차(50T)
[고려인삼공사]
3g, 50티백/pkg
고려인삼차
PKG 5,500 원
3,399 원

2619000048
립톤아이스티믹스(복숭아/20개)
[유니레버코리아]
14g, 20개입, 복숭아맛
PAK 5,300 원
3,399 원
    1  2  3